Zde

si můžete stáhnout pozdrav arcibiskupovi z potáborového setkání z farního tábora 2011

Zde

si můžete stáhnout pozdrav biskupovi z potáborového setkání z farního tábora 2011

Zde

si můžete stáhnout pozdrav biskupa všem účastníkům farního tábora 2011

Zde

si můžete stáhnout pozdrav arcibiskupa všem účastníkům farního tábora 2011

Potáborové setkání

Přátelé, kamarádi,

13.11. si připomínáme svátek patronky letošního tábora svaté Anežky České.

U této příležitosti vás všechny účastníky 12.farního tábora co nejsrdečněji zveme v sobotu 19.11. od 14 h na potáborové setkání, které se uskuteční ve farním sále v Radešínské Svratce.

Během odpoledne si spolu popovídáme, zazpíváme, zahrajeme (při pěkném počasí i venku) a nakonec budeme společně prožívat mši svatou. Ukončení předpokládáme cca v 18:30 h. Věříme, že se nás sejde co nejvíce a že táborové pokřiky zazní v plné síle!

Na setkání se těší za všechny vedoucí Tomáš Mahel a za duchovenstvo o.Jozef

PS:pro lepší organizaci potvrďte svoji účast (z důvodu dopravy třeba i vašich rodičů) na: maheltomas@seznam.cz nebo sms na 777 119 136. DÍKY!!!

PS2:táborová trička a deníčky s sebou

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PS3: Program na potáborové setkání:

- 13:30 - 14:00 - příjezd

- 14:00 - uvítání, krátká vzpomínka a katecheze našich duchovních

- 14:30 - nástup - hymna, pokřiky

- 14:45 - program v kmenech...jako na táboře ...hry, zpívání, povídání

-podle počasí - mohla by být nějaká hra venku, "etapovka"

- 16:30 - přesun do kostela, modlitba Korunky

- 17:00 - mše svatá

- 18:15 - návrat domů

Srpen 2011

Přátelé, kamarádi,

s krásnými vzpomínkami na náš společný letošní tábor vkládám na naše stránky pohlednici z 12.farního tábora Březina 2011 a zároveň i několik proseb... pokud někdo máte pěkné fotky z letošního tábora a souhlasíte s jejich umístěním na společné DVD, které bych rád v nejbližší době vytvořil a vám rozeslal, doručte mi je (flash disk, letecká pošta – dle možností). Potom se také často zaobírám myšlenkou, aby farní tábor nebyl pouze „jednorázovou“ záležitostí, ale abychom se setkávali častěji i během roku, jak ke katechezi tak k různým dobrodružstvím, budu vděčný za každý mail či dopis, který mně pošlete, s nápady na další setkávání v průběhu roku nebo i s reakcí na letošní tábor (nestyďte se ani za kritiku, která by měla vézt opět k vylepšení našich táborů) a také s nápady na obsah případného setkávání. S otcem Jozefem jsme zatím předběžně vybrali termín na setkání někdy v blízkosti svátku svaté Anežky České (13.11.), náplň by určitě úzce souvisela s táborem (hymna, nástup, pokřiky, mše svatá, nějaká hra úměrná počasí atd.)… uvidíme, vše je teprve ve stádiu nápadu, ale do jeho realizace se můžete už teď zapojit i vy a budu vám za to velmi vděčen. A pak budu velmi rád i za vaši účast:-) Pokud byste měli zájem, aby byla několikrát za rok společná dětská mše svatá nebo třeba i nějaký jednodenní výlet – pouť, také napište, budu to brát jako vaše přání, které se pokusím zrealizovat.

Přeji vám všem, ať pěkně prožijete poslední prázdninové dny ve zdraví těla i duše, ať pěkně a zodpovědně zahájíte nový školní rok a v modlitbách vás všechny svěřuji Bohu skrze svatou Anežku a vyprošuji vám Jeho požehnání ke každému kroku, který vás čeká.

S pozdravem Tomáš Mahel

Červenec 2011

Přátelé, kamarádi!

Do odjezdu na náš tábor zbývá už jen několik dní… Přípravy vrcholí, dolaďujeme ještě program, témátka jsou připravena, na nákup potravin teprve vyrazíme:-) …ale tak jako tak – všichni se těšíme na 10 dní, které spolu všichni v Březině prožijeme..

Minulý týden jsme vám odeslali dopisy s předtáborovými informacemi. Pokud někdo dopis neobdržel, je možné si jej stáhnout (v záložce letošní tábor). A v záložce kontakty je možno využít některý tip spojení na mě v případě nějakých nejasností ohledně tábora.

Přeji vám všem krásné prázdninové dny a těšíme se v úterý na viděnou!!!

Za vedoucí vás srdečně zdraví Tomáš Mahel.

PS:touto cestou také velice děkuji skupince 14 statečných, kteří se se mnou vypravili 6.července do Březiny na brigádu, vysekli jsme hřiště, vygruntovali kuchyň, umyli okna a podíleli se na dalším úklidu…celkově tato výpomoc ušetřila více jak 20 000 Kč v rozpočtu tábora, tedy v přepočtu na cenu tábora zhruba 200 Kč na jedno dítě, což si myslím, že je výrazná částka a proto vám ještě jednou velice děkuji!!! Také děkuji všem, kteří zapůjčili křoviňáky a palivo s mazivem do nich:-) a ostatním dobrodincům a sponzorům a vám, kteří jste cokoli nezištně pro tábor vykonali. Upřímné Pán Bůh zaplať! A nemohu zapomenout s poděkováním vám, kteří nás podporujete duchovně, síla modlitby je obrovská!!!

Duben 2011

Přátelé, kamarádi!

Vítejte na našich stránkách, které se budou postupně plnit informacemi a daty o našich farních táborech. Co vás asi nejvíce zajímá, je letošní – již 12.farní tábor – a proto je zde pro vás připravena ke stažení přihláška a v ní vše nejdůležitější k tomu, abychom spolu v létě mohli strávit 10 krásných dnů.

Zároveň se vám všem omlouvám, že je přihláška k dispozici až touto dobou, ale bylo velice složité sehnat tábořiště pro termín, ve kterém jsme zvyklí jezdit. V Keblově mají volno až v polovině srpna a tak nám nezbylo nic jiného, než hledat nové místo. Snad se nám vše podařilo, míst jsme zkontaktovali spoustu, navštívili už jen část z nich (ty vhodnější ať už cenově nebo vzdáleností či volnými termíny) a nakonec, ač se zprvu nezdálo cenově téměř reálné, po vyjednávání se dohodli s majiteli na pronájmu tábořiště Březina u Ledče nad Sázavou.

Aby bylo možné udržet i cenu v relacích, které se nám dařilo zajišťovat v předchozích letech, vyšel nám majitel vstříc se snížením ceny za pronájem. Samozřejmě, nic není zadarmo, jako protislužbu tomuto vstřícnému kroku jsme se dohodli na výpomoci s údržbou areálu tábořiště (např. sečení trávy), v rozsahu počtu cca 10 lidí a 2 dnech práce. Proto si vás, především asi tatínkové, dovoluji oslovit s prosbou o případnou výpomoc, konkrétní datum a podrobnosti celé brigády zde včas vyvěsíme.

Zároveň děkujeme všem, kteří jakkoli přispíváte k uskutečňování táborů. Vaše dary, práce, čas a modlitby pomáhají vytvářet ducha našich táborů a vidím, že přináší hojné plody na těle i na duši nás všech. Děkujeme!!!

Přejeme vám všem požehnané dny doby velikonoční, úspěšné zakončení školního roku a těšíme se na viděnou!

Za kolektiv vedoucích Tomáš Mahel

Zde

si můžete stáhnout pohlednici z letošního farního tábora 2011 v plné kvalitě

Zde

si můžete stáhnout zvací dopis s přihláškou pro letošní farní tábor 2011

Zde

si můžete stáhnout dokument s bližšími informacemi pro letošní farní tábor 2011 v Březině.

Přípravy na letošní tábor 2011 v Březinách.

počítadlo.abz.cz